VĂN PHÒNG TRIYARDS

Chủ Đầu TưTriyards

TừSingapore

Vị TríKCN Đông Xuyên, Bà Rịa - Vũng Tàu

Diện Tích Đất8,030 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng3,720 m2

Số Tầng3T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnKhác

TK Thi Công

Kiến TrúcKhác

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnKhác

Dự ToánKhác

Tình TrạngHoàn thành