VĂN PHÒNG TÍN NGHĨA

Chủ Đầu TưVăn phòng Tín Nghĩa

TừViệt Nam

Vị TríBiên Hòa, Đồng Nai

Diện Tích Đất4,347 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng22,381.2 m2

Số Tầng10T &2H

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngHoàn thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành