VĂN PHÒNG INFOODCO

Chủ Đầu TưInfoodco

TừViệt Nam

Vị TríVõ Văn Kiệt, Q6, TP. HCM

Diện Tích Đất627.1 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng1,881 m2

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngHoàn thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành