VĂN PHÒNG HÀM NGHI

Chủ Đầu TưMadame Thuy

TừViệt Nam

Vị TríHàm Nghi, Q1, TP. HCM

Diện Tích Đất110.6 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng553.4 m2

Số Tầng8T & 1B

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngHoàn thành