VĂN PHÒNG GOLDEN LOTUS

Chủ Đầu TưGolden Lotus

TừViệt Nam

Vị TríNam Quốc Cảng, Q1, TP. HCM

Diện Tích Đất1,005.9 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng6,958.2 m2

Số Tầng10T & 2H

QLDA - DLTC - TVGS

QLDAS&K

Tình TrạngHoàn thành

Cấp Công TrìnhII