VĂN PHÒNG GOLDEN LOTUS

Chủ Đầu TưGolden Lotus

TừViệt Nam

Vị TríNam Quốc Cảng, Q1, TP. HCM

Diện Tích Đất1,005.9 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng6,958.2 m2

Số Tầng10T & 2H

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngHoàn thành