VĂN PHÒNG CÔNG TY VIỄN SƠN

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Viễn Sơn

TừViệt Nam

Vị TríDaklak

Diện Tích Đất200 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng400 m2

Số Tầng2T

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngHoàn thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành