TRƯỜNG HỌC HƯNG PHÚ

Chủ Đầu TưỦy ban Nhân Dân Quận 8

TừViệt Nam

Vị TríQuận 8, TP. HCM

Diện Tích Đất3,159 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng2,156.8 m2

Số Tầng5T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngHoàn thành

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành