TRƯỜNG HỌC EUROPEAN INTERNATIONAL

Chủ Đầu TưAnh Đăng

TừViệt Nam

Vị TríThảo Điền, Q2, TP. HCM

Diện Tích Đất862.7 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng2,451.18 m2

Số Tầng7T & 1H

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngHoàn thành