TRẠM XĂNG

Chủ Đầu TưCông ty Thiên Nga

TừViệt Nam

Vị TríNhà Bè, TP. HCM

Diện Tích Đất1,264 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng379 m2

Số Tầng1T

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngHoàn thành