CHUNG CƯ THUẬN GIAO

Chủ Đầu TưCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TRÍ HOLDINGS

TừViệt Nam

Vị TríThuận An, Bình Dương

Diện Tích Đất6,197.6 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng72,940.8 m2

Số Tầng39F & 3B

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngThiết kế cơ sở