Technical Due Diligence for New Pesico Factory

Chủ Đầu TưCBRE (VIETNAM) CO., LTD

TừViet Nam

Vị TríSouthern Viet Nam

Diện Tích Đất20ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng140,000 m2

Số Tầng1F

Tình TrạngCompletion

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngCompletion