PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA

Chủ Đầu TưĐại học Quốc gia TP. HCM

TừViệt Nam

Vị TríTP. Thủ Đức, TP. HCM

Diện Tích Đất344 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng688 m2

Số Tầng2T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngHoàn thành