OASIS CITY P2 – 1

Chủ Đầu TưCông ty SNI

TừSingapore

Vị TríKCN VSIP, Tỉnh Bình Dương

Số Tầng2T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Hạ TầngS&K