NHÀ TRƯNG BÀY ĐỒNG HỒ MINH ĐỨC

Chủ Đầu TưAnh Đức

TừViệt Nam

Vị TríNguyễn Trãi, Q1, TP. HCM

Diện Tích Đất104 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng300 m2

Số Tầng3T

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

QLDA / QLTCS&K

Tình TrạngHoàn thành