NHÀ MÁY GIA THY

Chủ Đầu TưCông ty Gia Thy

TừViệt Nam

Vị TríCủ Chi, TP. HCM

Diện Tích Đất10,330 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng5,167.5 m2

Số Tầng2T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngHoàn thành