NHÀ MÁY EVERPIA

Chủ Đầu TưCông ty Everpia

TừKorea

Vị TríKCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Diện Tích Đất37,726.6 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng7,740 m2

Số Tầng2T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Tình TrạngHoàn thành