MONDELEZ KINH ĐÔ HƯNG YÊN

Chủ Đầu TưMondelez Kinh Do

TừPhilippines

Vị TríTỉnh Hưng Yên

Diện Tích Đất16 ha

Số Tầng2T

Tình TrạngHoàn thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Tình TrạngHoàn thành