MONDELEZ KINH ĐÔ BÌNH DƯƠNG

Chủ Đầu TưMondelez Kinh Đô

TừPhilippines

Vị TríKCN VSIP 1, Tỉnh Bình Dương

Diện Tích Đất10 ha

Số Tầng2T

Tình TrạngHoàn thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Tình TrạngHoàn thành