KN PARADISE 1B3

Chủ Đầu TưPavillion Group

TừMalaysia

Vị TríTp. Cam Ranh, Khánh Hoà

Diện Tích Đất17,177.7 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng93,056 m2

Số Tầng21T & 1H

QLDA - DLTC - TVGS

QLTCS&K

TVGSS&K

Tình TrạngĐang Thi Công

Cấp Công TrìnhI