KHU PHỨC HỢP NEW CAPITAL PLACE

Chủ Đầu TưTuan Chau & Vitajeans

TừViệt Nam

Vị TríThái Văn Lung, Quận 1, HCM

Diện Tích Đất2,675 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng18,295 m2

Số Tầng18T và 2H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K