KHU NGHỈ DƯỠNG NĂM CHÂU

TừViệt Nam

Vị TríPhường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Diện Tích Đất44,901 m2

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K