KHU NGHỈ DƯỠNG MINH THÀNH KHANG

Chủ Đầu TưCông ty TNHH MTK

TừViệt Nam

Vị TríĐảo Phú Quốc

Diện Tích Đất13.73 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng79,492 m2

Số Tầng3T-9T & 1H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Hạ TầngS&K

Tình TrạngHoàn thành