KHU NGHỈ DƯỠNG HỒ TRÀM

TừViệt Nam

Vị TríPhước Thuận, Xuyên Lộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Diện Tích Đất165,766.0 m2

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

Tình TrạngHoàn thành