KHU GOLDEN BOAT CITY

Chủ Đầu TưCông Ty MInh Thành Khang

TừViệt Nam

Vị TríQuận 9, Tp.HCM

Diện Tích Đất18,029.7 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng85,874 m2

Số Tầng15T và 1H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Hạ TầngKhác

Tình TrạngHoàn Thành