KHU DU LỊCH SINH THÁI PHÚC TÙNG ANH

Chủ Đầu TưCông ty TNHH PTA

TừViệt Nam

Vị TríTP. Hội An

Diện Tích Đất10 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng17,570 m2

QLDA - DLTC - TVGS

QLDAS&K