KHU DU LỊCH ECO BẦU TRẮNG – HÒN HỒNG

TừViệt Nam

Vị TríBình Thuận

Diện Tích Đất53 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng533,558 m2

Số Tầng1T- 5T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

Trình Nộp Pháp Lý

Quy HoạchS&K

ĐấtS&K

Công trìnhS&K

Tình TrạngHoàn thành