KHU DU LỊCH DIAMOND BAY 2

Chủ Đầu TưHoàn Cầu Nha Trang

TừViệt Nam

Vị TríTp. Nha Trang

Diện Tích Đất10.78 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng103,416 m2

Số Tầng5T

QLDA - DLTC - TVGS

QLDAS&K

QLTCS&K

TVGSS&K

Tình TrạngHoàn thành

Cấp Công TrìnhI