KHU DỊCH VỤ PHỨC HỢP

Chủ Đầu TưAnh Tân

TừViệt Nam

Vị TríTp. Nha Trang

Diện Tích Đất5,000 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng8,000 m2

Số Tầng5T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngHoàn thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành