KHU DÂN CƯ VÕNG NHI

Chủ Đầu TưCông ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng 501

TừViệt Nam

Vị TríTP. Hội An

Số Tầng7T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngMP 1/500

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngMP 1/500