KHU DÂN CƯ VIỆT SƠN BÌNH

Chủ Đầu TưCông ty TNHH VSB

TừViệt Nam

Vị TríNhà Bè, TP. HCM

Diện Tích Đất34.8 ha

Số Tầng4T- 25T

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Quy Hoạch Đầu Tư

QH 1/500S&K

Trình Nộp Pháp Lý

Đầu TưS&K

Quy HoạchS&K

ĐấtS&K

Công trìnhS&K

Tình TrạngThi công