KHU DÂN CƯ THÀNH MỸ LỢI

Chủ Đầu TưCông ty Thế Minh

TừViệt Nam

Vị TríQuận 2, TP. HCM

Diện Tích Đất1.81 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng9,217.5 m2

Số Tầng2T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngKhác

TK Thi Công

Hạ TầngS&K

Tình TrạngHoàn thành