KHU DÂN CƯ TÂM ĐẠI THÀNH CÔNG

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Tâm Đại Thành Công

TừViệt Nam

Vị TríHuyện Bình Chánh, TP. HCM

Diện Tích Đất3,14 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng123,262 m2

Số Tầng5T-15T & 1H

Q.H 1/500S&K

Tình TrạngMP 1/500

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngMP 1/500