KHU DÂN CƯ TÂM ĐẠI THÀNH CÔNG

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Tâm Đại Thành Công

TừViệt Nam

Vị TríBình Chánh, TP. HCM

Diện Tích Đất3.14 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng92,227 m2

Số Tầng5T-18T & 1H

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Quy Hoạch Đầu Tư

QH 1/500S&K

Trình Nộp Pháp Lý

Đầu TưS&K

Quy HoạchS&K

ĐấtS&K

Tình TrạngThi công