KHU DÂN CƯ PHÚ THUẬN

Chủ Đầu TưCông ty CP Phú Thuận

TừViệt Nam

Vị TríĐào Trí, Quận 7, TP. HCM

Diện Tích Đất2.747 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng112,209 m2

Số Tầng3T-27T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngHoàn thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành