KHU DÂN CƯ PARKLAND GREEN

Chủ Đầu TưJen Capital

TừHồng Kông

Vị TríQuận 9, TP. HCM

Diện Tích Đất4.35 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng79,170 m2

Số Tầng2T- 4T

QLDA - DLTC - TVGS

QLTCS&K

TVGSS&K

Tình TrạngHoàn thành

Cấp Công TrìnhI