KHU DÂN CƯ PARKLAND GREEN

Chủ Đầu TưJen Capital

TừHồng Kông

Vị TríQuận 9, TP. HCM

Diện Tích Đất4.35 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng79,170 m2

Số Tầng4T- 28T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngKhác

TK Thi Công

Hạ TầngS&K

Tình TrạngHoàn thành