KHU DÂN CƯ DƯƠNG ĐÌNH HỘI

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Nam Khang

TừViệt Nam

Vị TríQuận 9, TP. HCM

Diện Tích Đất3,448.9 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng8,250 m2

Số Tầng4T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Hạ TầngS&K

Tình TrạngQH 1/500