KHU DÂN CƯ D2 THẢO ĐIỀN

Chủ Đầu TưCông ty TNHH Minh Hưng Phú

TừViệt Nam

Vị TríNguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP. HCM

Diện Tích Đất1.1 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng14,202 m2

Số Tầng5T & 1H

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Tình TrạngHoàn thành