KHU CĂN HỘ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH TÂN 1

Chủ Đầu TưCông ty Cổ Phần Tân Đại Thuận

TừViệt Nam

Vị TríĐường Võ Thị Sáu, Huyện Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Diện Tích Đất3,890.1 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng40,147.3 m2

Số Tầng17T & 1H

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngHoàn Thành

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCN/A

Tình TrạngThiết kế cơ sở

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn Thành