KHO PHÚ THÁI – CAT

Chủ Đầu TưPhu Thai - CAT

TừSingapore

Vị TríKCN Cát Lái

Diện Tích Đất8,000 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng4,045 m2

Số Tầng2T

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngHoàn thành

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn thành