KHÁCH SẠN ĐỀ THÁM

Chủ Đầu TưAnh Quảng

TừViệt Nam

Vị TríQuận 1, TP. HCM

Diện Tích Đất197,1 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng899.4 m2

Số Tầng8T & 2H

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

Tình TrạngThi công