HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT ÚC

Chủ Đầu TưCognita

TừSingapore

Vị TríTP. Hồ Chí Minh

Số Tầng4T - 10T

Tình TrạngHoàn thành

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Tình TrạngHoàn thành