ELYSIAN

Chủ Đầu TưGamuda Land

TừViệt Nam

Vị TríDistrict 9, Thu Duc City

Diện Tích Đất2.8 ha

Diện Tích Sàn Sử Dụng158,883 m2

Số Tầng21T & 2H

QLDA - DLTC - TVGS

QLDAS&K

QLTCS&K

TVGSS&K

Tình TrạngĐang thi công