CHUNG CƯ THANH NGÂN

Chủ Đầu TưCông ty Thanh Ngân

TừViệt Nam

Vị TríAn Dương Vương, Quận 6, TP HCM

Diện Tích Đất6,095.6 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng48,734.34 m2

Số Tầng20T và 2 H

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Hạ TầngKhác

Tình TrạngHoàn Thành