CHUNG CƯ TÂY ĐÔ

Chủ Đầu TưCông Ty Cổ Phần Bất Động Sản Đông Dương

TừViệt Nam

Vị TríCần Thơ

Diện Tích Đất13,287.5 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng102,285.09 m2

Số Tầng25T

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

Tình TrạngHoàn Thành

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCN/A

Hạ TầngKhác

Tình TrạngThiết kế cơ sở

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Tình TrạngHoàn Thành