CHUNG CƯ SAIGON

Chủ Đầu TưCông ty SACL

TừViệt Nam

Vị TríQuận 1, TP. HCM

Diện Tích Đất2,160 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng21,600 m2

Số Tầng20T & 2H

QLDA - DLTC - TVGS

QLDAS&K

Tình TrạngHoàn thành

Cấp Công TrìnhI