CHUNG CƯ LÂM VĂN BỀN

Chủ Đầu TưAnh Quyết

TừViệt Nam

Vị TríLâm Văn Bền, Quận 7, Tp.HCM

Diện Tích Đất577.46 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng3,751 m2

Số Tầng11T và 1H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K