CHUNG CƯ KND

Chủ Đầu TưCông ty KND

TừViệt Nam

Vị TríPhường 16, Quận 8, Tp.HCM

Diện Tích Đất3,803 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng25,099.8 m2

Số Tầng24T và 2H

Q.H 1/500Khác

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuS&K

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánS&K

QLDA / QLTCKhác

Hạ TầngKhác

Tình TrạngThiết kế thi công