CHUNG CƯ GIAI VIỆT (KHỐI THƯƠNG MẠI)

Chủ Đầu TưTập Đoàn Quốc Cường Gia Lai

TừViệt Nam

Vị TríTạ Quang Bửu, Quận 8, Tp.HCM

Diện Tích Đất9,216.5 m2

Diện Tích Sàn Sử Dụng60,241 m2

Số Tầng24 T và 2H

Q.H 1/500S&K

TK Ý TưởngS&K

TK Cơ Sở

Kiến TrúcS&K

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnKhác

TK Thi Công

Kiến TrúcS&K

Kết CấuKhác

H.T Cơ ĐiệnS&K

Dự ToánKhác

QLDA / QLTCKhác

Hạ TầngKhác

Tình TrạngHoàn Thành